Alca Grupa nije samo udruženje proizvodnih kompanija. Takođe je važan poslodavac u južnomoravskim i centralnim boemskim regionima, gde nudi preko 1 000 radnih mesta.
Dugoročno ulažemo u naše zaposlene, pružamo im stručne kurseve i obuku za unapređenje njihovih kvalifikacija, a za zaposlene i njihovu decu nudimo kurseve jezika.

Proizvodnja sa nula otpada

Takođe dugoročno ulažemo u ekološki prihvatljivu proizvodnju. Smanjenje negativnog uticaja proizvodnje na životnu sredinu jedan je od prioriteta kompanije.
Naša strategija zaštite životne sredine je čista proizvodnja, u kojoj je stvaranje otpada ograničeno ili je njegovo stvaranje direktno sprečeno. Stoga prilikom projektovanja proizvodnih procesa ispitujemo kakav će otpad proizvesti dati proizvodni proces i tražimo način da ga minimiziramo i ponovo koristimo u istom proizvodnom procesu ili u proizvodnji drugih proizvoda ili komponenti.
U procesu proizvodnje ponovo koristimo do 90% otpada, preostali otpad se reciklira i služi kao ulaz za još jedan od naših proizvodnih procesa. Sortiramo otpad koji se ne može interno reciklirati i da ga ekološki obrađuju specijalizovane kompanije.

Proizvodnja sa nula otpada

Efikasno korišćenje energije

Tokom proizvodnog procesa stvara se velika količina otpadne toplote, koju zimi koristimo za grejanje zgrada, u toplim mesecima služi kao ulaz u sistem trigeneracije, u kojem ga apsorpciona rashladna jedinica pretvara u hladnu. Ovo se koristi za klimatizaciju proizvodnih hala ili hlađenje hidraulične opreme u proizvodnji.
Kupovinu električne energije zatim dopunjujemo sopstvenom proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora. Fotonaponske elektrane koje se nalaze na krovovima svih proizvodnih hala učestvuju u snabdevanju energijom za proizvodni proces.

Efikasno korišćenje energije

Ušteda vode

Čista voda je jedna od najvažnijih sirovina za društveni i ekonomski razvoj. Njegova potrošnja i dalje raste, prema studiji Ujedinjenih nacija, do 2025. godine dve trećine čovečanstva biće ispod granice dovoljne vode ili će čak patiti od nedostatka.
Tema efikasne upotrebe vode je prioritet za nas ne samo u proizvodnji naših proizvoda, već iu svakodnevnom životu stanovnika Zemlje. Zato smo razvili ALCA ECOLOGI VC sistem, koji uključuje odvodni ventil, koji omogućava smanjenje potrebne količine vode na minimum 2/4 litara vode dozvoljene standardom, čime se štedi do 33% vode sa svakim ispiranjem.

Ušteda vode

Proizvodi i ambalaža koji se mogu reciklirati

Iako su naši proizvodi dizajnirani i testirani za dug radni vek, a neki od njih služe našim kupcima praktično čitav život, napravljeni su od 100% materijala koji se mogu reciklirati. Ovo koristimo posebno u proizvodnji, gde recikliramo sav plastični otpad nazad u proizvodni proces.
Takođe biramo materijale koji se mogu reciklirati za pakovanje naših proizvoda. Koristimo minimalnu količinu ambalažnog materijala datom minimalnim standardom tako da se ne stvara višak otpada. Podrazumeva se da je ambalaža označena metodom reciklaže.

Proizvodi i ambalaža koji se mogu reciklirati

Ulaganje u obnovu pejzaža

Trudimo se da postavimo primer ne samo sa našom ekološkom proizvodnjom i proizvodima koji štede energiju, već i aktivnim uključivanjem u zaštitu prirode i reklamaciju pejzaža, koji je čovek oštetio svojim postupcima u prošlosti.
František Fabičović - suvlasnik grupe Alca - jedan je od osnivača i dugoročni pristalica rezervata biosfere Južna Moravska, koji je prihvaćen u globalnu mrežu UNESKO-a i smatra se jednim od najboljih na svetu.
Vlasnici kompanije takođe svake godine ulažu deo svog profita u zaštitu prirode, pre dvadeset pet godina započeli su izgradnju rezervata prirode Obelisk, jedinstvenog i cenjenog pejzažnog projekta površine petsto četrdeset hektara, zahvaljujući kojem se izgubljena voda vratila u tlo kao i stotine vrsta biljaka i životinja.

Ulaganje u obnovu pejzaža

Podržavamo obrazovanje

Imamo dugoročnu saradnju sa školama širom Češke i Slovačke. Podržavamo mlade pripravnike, srednjoškolce i studente univerziteta. Školama pružamo materijal i pomagala za praktičnu nastavu, organizujemo stručne treninge, izlete u proizvodne pogone i nudimo stažiranje i stažiranje u našim kompanijama.
Član smo Inspireli Education - globalnog virtuelnog fakulteta za arhitekte i najvećeg svetskog takmičenja arhitekata, Inspireli Avards.
Naš centar za obuku Alca Akademije obučava preko 3 000 stručnjaka godišnje.

Podržavamo obrazovanje

Podržavamo sport i kulturu

Bilo da radimo bolje ili gore, uvek postoji neko kome je potrebna pomoć. Zato smo dugoročni partner nekoliko fondacija i dobrotvornih organizacija.
Takođe svake godine podržavamo mnoge sportske klubove i kulturne događaje, poput muzičkog festivala Lednice-Valtice ili Međunarodnog filmskog festivala u Karlovim Varima.

Podržavamo sport i kulturu