Univerzalni olučni slivnici

Spoljni drenažni sistemi

Univerzalni olučni slivnici

Olučni slivnik sa suvim poklopcem i korpom za hvatanje nečistoća.