Period garancije

Ova garancija odnosi se na proizvode, koje proizvodi Alcadrain sro, a osporeni kupoprodajnim ugovorom ili su nedostaci dostavljeni prodavcu u garantnom roku. Stručnom i profesionalnom montažom možete značajno uticati na funkcionalnost, upotrebnu vrednost proizvoda i naravno na zadovoljstvo korisnika. Alcadrain proizvodi, koje postavlja profesionalni vodoinstalater, imaju produženi garantni rok. U svim ostalim slučajevima, garancija važi samo 2 godine od datuma računa / kupovine robe od maloprodavca.

Uslovi garancije

 • Kupac je dužan da pregleda robu po prijemu od prodavca pre ugradnje proizvoda. Garancija koju pruža Alcadrain s.r.o. ne odnosi se na kasnije tvrdnje o očiglednim nedostacima.
 • Eventualne reklamacije na kupljeni proizvod, kupac mora podneti u svim slučajevima samo preko trgovca od kojeg je roba kupljena. Pripremite svoj originalni račun o kupovini i da biste se prijavili za produženu garanciju trebaće vam i garantni list.
 • Proizvodi koji se ugrađuju u građevinske konstrukcije (moduli, slivnici, sifoni, itd.) moraju biti ugrađeni na način da se omogući njihovo servisiranje i održavanje (npr. servisni otvor u kadi). Alcadrain sro, ni u kom slučaju ne pokriva troškove povezane sa oštećenjem pločica, podnih pločica ili druge opreme koja može nastati tokom popravke ili druge radnje u slučaju nepoštovanja ovih pravila.
 • Tokom instalacije, kupac (instalaciona kompanija) dužan je da sledi uputstva proizvođača za montažu.
 • Bilo kakvi nedostaci ili površinska oštećenja uzrokovana nepoštovanjem ovih uputstava neće se prepoznati nakon instalacije.
 • Pravo na traženje standardne i produžene garancije koju je dao proizvođač prestaje da važi:
  • nepostojanje originalnog dokaza o kupovini u slučaju reklamacije
  • dati garantni rok, za reklamirani proizvod je istekao
  • narušavanje bilo kojih zaštitnih zaptivki i etiketa, ako su dostupni na proizvodu
  • neprofesionalna montaža - montaža proizvoda treba da se vrši uzimajući u obzir građevinske tehničke propise i standarde i samo od strane specijalizovanih kompanija
  • oštećenje robe tokom transporta (takvo oštećenje se mora potraživati direktno kod špeditera)
  • upotreba robe u uslovima koji ne odgovaraju dozvoljenoj temperaturi, prašini, vlazi, hemijskim i mehaničkim uticajima okoline, uobičajenim za proizvod
  • neprofesionalnom instalacijom, rukovanjem, servisiranjem
  • zanemarivanjem brige o robi ili nepravilnim čišćenjem i održavanjem istih — pogledajte OPŠTA UPUTSTVA ZA ČIŠĆENjE I ODRŽAVANjE (priloženo pdf)
  • ako je roba oštećena prekomernim opterećenjem ili korišćenjem suprotno dopuštenim uslovima navedenim u priručniku za ugradnju ili u isporučenoj dokumentaciji ili opštim principima rukovanja takvim proizvodima
  • ako je roba oštećena vodom koja sadrži nečistoće i aluvij
 • Pravo na traženje produžene garancije takođe ne nastaje u sledećim slučajevima:
  • ako garantni list nije potvrdio profesionalni vodoinstalater
  • ako se priloži samo dokaz o kupovini bez garantnog lista overenog od strane vodoinstalatera ili instalatera, tada se primjenjuje samo standardna garancija od 2 godine
 • Garancija ne pokriva habanje uzrokovano normalnom upotrebom. Vizuelni nedostaci na vidljivoj strani proizvoda procenjuju se sa udaljenosti od 1 m pod uglom očekivane upotrebe proizvoda pri difuznoj dnevnoj svetlosti.
 • Uslovi produžene garancije ne pokrivaju zamenjive gumene i zaptivne delove koji su podložni habanju i cepanju i navedeni su u Katalogu rezervnih delova.
 • Kompanija Alcadrain s.r.o. daje produženu garanciju samo za proizvode koje koriste kupci u sistemu vodosnabdevanja pijaćom vodom distribuiranom u plastičnim cevima (npr. od PE materijala). Ne odnosi se na jako mineralizovanu vodu i vodu koja sadrži nečistoće. Produžena garancija se ne odnosi na komponente proizvoda u kategoriji potrošnog materijala (npr. membrane, filteri, gumene trake, zaptivke, itd.).
Grupa proizvoda Osnovna garancija
(broj godina)
Produžena garancija
(broj godina)
Predzidni ugradni sistemi
Cisterne i ramovi 2 15
Bočni ulazni ventili za punjenje do 2020. godine
+ Ventil za punjenje odozdo
2 3
Bočni ulazni ventili za punjenje od 2021 2 6
Ventili za ispiranje 2 3
Tipke za ispiranje i pribor 2 2
WC vodokotlići 2 3
Odvodi i sifoni * 2 3
Inox tuš kanalice i podni slivnici ALCA *
Ugrađeni delovi inox tuš kanalica i podnih slivnika ALCA 2 25
Zamenjivi delovi inox tuš kanalica i podnih slivnika ALCA 2 3
Plastične tuš kanalice ALCA * 2 6
Podni slivnici, Univerzalni olučni slivnici * 2 6
WC daske, Flexi cevi, WC pribor 2 2
Spoljni drenažni sistem * 2 6
Industrijski sistem odvodnje od nerđajućeg čelika 2 5
Odvodni kanali i rešetke – nerđajući čelik 2 25
Odvodni kanali i rešetke – pocinkovani čelik 2 2
Sanitarna tehnika 2 2
Sistemski zidovi – Alcasystem
Kompletne montažne sistemske zidove postavlja profesionalna kompanija 2 15
Sistemske zidove postavlja profesionalna kompanija 2 6
Zasebni delovi 2 2

* Garancija pokriva samo funkcionalna tehnička svojstva proizvoda, ne pokriva habanje proizvoda uzrokovano njegovom normalnom upotrebom ili nedostatke uzrokovane nepoštovanjem opštih principa rukovanja proizvodom ili nepoštovanjem uputstva za proizvod.