Sa plastičnim rešetkama

Podni slivnici

Sa plastičnim rešetkama