Olučni slivnik sa suvim poklopcem i korpom za hvatanje nečistoća.