Za bide i viseći WC

Montažni ramovi

Za bide i viseći WC